۱۳۹۹ دوشنبه ۲۰ مرداد
موسسه آموزش عالی صبح صادق
شرح مطلب

 

 

 
  
     مدير گروه: آقاي دكتر محمد حسين فرقاني     حكم انتصاب به سمت مديريت  
 
 كارشناس گروه :  خانم دوستي
 
 رشته ها
 
       كارشناسي ارشد حسابداري
       كارشناسي ناپيوسته حسابداري
       كارشناسي پيوسته حسابداري
       كارداني حسابداري
       كارداني (فني و حرفه اي )حسابداري
                                                
 
 
 

مشخصات كلي دوره كارشناسي ارشد رشته حسابداري

 

1-  تعريف و هدف:

دوره كارشناسي ارشد رشته حسابداري به منظور آموزش تخصصي حسابداري به دانشجوياني تدوين گرديده است كه در آينده در حرفه حسابرسي يا مشاغل مختلف حسابداري در مؤسسه هاي بازرگاني، صنعتي و دولتي مشغول كار خواهند شد. بديهي است دانشجوياني كه در حال حاضر به كار حسابرسي و حسابداري اشتغال دارند با گذرانيدن اين دوره اطلاعات و معلومات تخصصي خود را افزايش مي دهند و مسئوليت هاي سنگين تري را عهده دار خواهند گرديد.

 تغيير سريع محيط پيرامون ما باعث شده تا حسابداري به عنوان زبان تجارت در ثبت و تجزيه و تحليل اطلاعات مالي در مؤسسه هاي گوناگون پيچيده گردد. تصميم گيري دقيق و به موقع بر اساس اطلاعات جهت توزيع مناسب منابع ضروري به نظر مي رسد. پيكره دانش به طور مداوم در حال تغيير است و مي توان گفت در چنين وضعيتي اشخاص حرفه اي هنگامي به بهترين شكل آموزش مي بينند كه مفاهيم پايه را بياموزند. دامنه آموخته هاي يك حسابدار بايد وسيع باشد به گونه اي كه صلاحيت فني و حرفه اي كسب كند و همچنين توانايي تحليل به دست آورد تا اينكه بتواند وظايف خود را در محيطي پيچيده و در حال تغيير به خوبي به انجام رساند.

 

2-   شكل نظام آموزشي:

 دوره كارشناسي ارشد رشته حسابداري به دو صورت كارشناسي ارشد ناپيوسته آموزشي - پژوهشي و آموزش محور است.

  داوطلبان ورود به دوره كارشناسي ارشد رشته حسابداري علاوه بر شرايط عمومي ورود به دانشگاه بايد داراي شرايط زير نيز باشند:

   الف – داشتن گواهينامه كارشناسي مورد قبول وزارت علوم تحقيقات و فناوري

   ب –پذيرفته شدن در امتحان ورودي

3-  برنامه درسي:

  تعداد كل واحدهاي درسي دوره كارشناسي ارشد رشته حسابداري 32 واحد و به شرح زير است:

           الف – دروس اصلي و تخصصي                          22 واحد

           ب- دروس اختياري                                          6 واحد

            ج – پايان نامه                                              4 واحد

                    جمع                                                 32 واحد

 

4-  نقش و توانايي:

به طور كلي، فارغ التحصيلان دوره كارشناسي ارشد رشته حسابداري مي توانند به عنوان حسابرس يا مسئولان حسابداري و امور مالي در مؤسسه هاي مختلف به كار مشغول شوند. فارغ التحصيلاني كه در شركتهاي بزرگ استخدام مي شوند قادر خواهند بود در قسمت هاي تخصيص منابع يا سيستمهاي اطلاعاتي مديريت و در مشاغل تحليل گر مالي يا حسابرس داخلي مشغول كار شوند و يا مسئوليت بخشي از وظيفه برنامه ريزي و كنترل مالي را عهده دار گردند. مسئوليت هاي ديگري كه فارغ التحصيلان اين دوره و مؤسسه هاي بزرگ مي توانند عهده دار گردند، بودجه بندي و تجزيه و تحليل و برنامه ريزي و پيش بيني است. فارغ التحصيلان اين دوره پس از كسب تجربه كافي مي توانند در سطوح مختلف مديريت مالي و حسابرسي انجام وظيفه نمايند و در اداره مؤسسه به مديريت كمك هاي مؤثري عرضه نمايند.

5-  ضرورت و اهميت:

 تغييرات سريع بازرگاني و صنايع مسئوليت هاي خطيري را در سيستم اقتصادي و اجتماعي جامعه به عهده حسابداران محول نموده است. امروزه حسابدار علاوه بر وظيفه تاريخي خود كه ثبت و گزارش دهي اطلاعات مربوط به فعاليت هاي گذشته سازمان است، وظيفه ديگري را نيز تقبل نموده كه عبارت است از تحليل و تفسير فعاليت هاي گذشته و تلفيق آن با اطلاعات اضافي ديگر به منظور استفاده در امر برنامه ريزي و تصميم گيري هاي بازرگاني.

حسابدار امروزي بر خلاف گذشته وظايف متعدد و سنگيني نظير تجزيه و تحليل رويدادها، سنجش رويدادهاي اقتصادي، طراحي سيستم، فرآيندهاي تحليلي و تفسيري ارزيابي هاي مالي و در واقع تمامي زمينه فعاليت مديريت را بر عهده دارد. مسئولان حسابداري سازمانها در صورتي كه وظيفه خود را به نحو مطلوب انجام دهند بايد بيش از هر يك از مسئولان ديگر (شايد به استثناي مديريت عامل) از فعاليت هاي مختلف سازمان آگاهي داشته باشند.
 

كارشناسي پيوسته حسابداري

دانشجوي محترم مطالب زير براي آگاهي مقدماتي شما آماده شده است . همچنين جهت آشنائي با مقررات آموزشي مي توانيد به فايل ضميمه شماره 1 ( پيوست ) و يا به وب سايت موسسه شاخه امور آموزشي و يا در طول دوره تحصيل نيز مي توانيد به مدير گروه حسابداري مراجعه نمائيد.
 

تعريف و هدف:

دوره كارشناسي رشته حسابداري يكي از رشته هاي آموزش عالي است كه هدف آن آموزش و تربيت متخصصان و كارشناسان حسابداري و حسابرسي است. وظايف مديريت در موسسات اقتصادي با برنامه ريزي شروع و با كنترل و نظارت خاتمه پيدا مي كند . برنامه ريزي و كنترل موجب مي شود كه منابع مالي و نيروي انساني بطور هماهنگ در طرق سودمند در جامعه بكار افتد و حداكثر كارائي حاصل گردد.

ضرورت و اهميت دوره :

سيستم حسابداري نقش موثري در برنامه ريزي و كنترل عمليات موسسات اقتصادي جامعه ايفاء ميكند . حسابداري نه تنها اطلاعاتي را كه مبناي تنظيم طرح ها و برنامه هاست در اختيار مديريت قرار مي دهد ، بلكه اطلاعات لازم در مورد چگونگي اجراي اين طرح ها و برنامه ها را نيز گردآوري مي كند و مديريت مي تواند با تجزيه و تحليل دقيق آن ها چگونگي اجراي عمليات را مورد ارزيابي قرار دهد و علل عدم كارائي را كشف كند و در هر مورد تصميمات مقتضي اتخاذ نمايد.

رشته حسابداري را بر حسب مشاغلي كه فارغ التحصيلان آن در بازار كار عهده دار مي شوند به سه حوزه وسيع حسابداري عمومي            ( حسابرسي ) حسابداري خصوصي و حسابداري دولتي تقسيم مي نمايند و براي هر يك از اين حوزه ها اطلاعات و معلومات مشابهي مورد نياز است.

نقش و توانايي فارغ التحصيلان :

فارغ التحصيلان دوره كارشناسي رشته حسابداري توانائي لازم در احراز مشاغل و ايفاي نقش هاي زير را دارند:

-        انجام كليه امور حسابداري در موسسات بازرگاني ، بانك ها و واحد هاي توليدي و صنعتي.

-        تصدي كليه امور حسابداري موسسات دولتي و شهرداري ها.

-        اشتغال به حرفه حسابرسي ، طرح و اجراي سيستم هاي مالي ، مديريت هاي مالي و حسابداري و حسابرسي.

طول دوره و شكل نظام :

طول متوسط دوره كارشناسي رشته حسابداري با كار آموزي 4 سال است و كليه دروس آن در 8 ترم برنامه ريزي شده است. طول هر ترم 16 هفته فعال آموزشي مي باشد. هر واحد درسي به صورت نظري 16 ساعت و هر واحد كارآموزي حداقل 48 ساعت در طول نيمسال با امتحانات ( 17 هفته ) خواهد بود. كارآموزي عموماً در واحد هاي بازرگاني ، توليدي ، دولتي و موسسات حسابرسي با نظر گروه آموزشي حسابداري در موسسات آموزش عالي انجام خواهد گرفت.

تعداد واحدهاي كل درسي:

دروس عمومي

21 واحد

دروس پايه

40 واحد

دروس اصلي

24 واحد

دروس تخصصي

50 واحد

كارآموزي و
دروس پيش نياز و جبراني

حداكثر8 واحد

امكان تحصيل در مقاطع بالاتر :

-        بدون كنكور : براي دانشجويان رتبه برتر و حائزين معدل 17 به بالا

-        شركت در كنكور : شركت در كنكور كارشناسي ارشد براي كليه دانشجويان كه موفق به گذراندن دوره كارشناسي شده باشند.

كارشناسي ناپيوسته حسابداري

تعريف و هدف:

هدف اين دوره تربيت كارشناس علمي – كاربردي در رشته حسابداري است كه بر اساس نظام آموزش هاي علمي – كاربردي گروه هشتم شوراي عالي برنامه ريزي وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري طراحي و تدوين شده است . كارشناس علمي – كاربردي حسابداري ، فردي است كه دانش و مهارت هاي لازم را در زمينه هاي حسابداري صنعتي ، دولتي و مالي فرا گرفته باشد.

ضرورت و اهميت دوره :

از آن جا كه سيستم حسابداري نقش موثري در برنامه ريزي و كنترل عمليات موسسات اقتصادي جامعه ايفا مي كند و مديريت        مي تواند با تجزيه و تحليل دقيق آن ها چگونگي اجراي عمليات را مورد ارزيابي قرار دهد و علل عدم كارايي را كشف كند و در هر مورد تصميمات مقتضي اتخاذ نمايد ، تربيت كارشناسان حسابداري مي تواند بسياري از كمبود ها و نارسايي ها را جبران نمايد.

نقش و توانائي فارغ التحصيلان  :

-        انجام امور حسابداري عمومي در موسسات بازرگاني ، بانك ها و واحد هاي توليدي و صنعتي و موسسات دولتي

-        انجام امور حسابداري در موسسات دولتي ، غيرانتفاعي و تعاوني ها

-        حسابرسي شركت بازرگاني ، توليدي و صنعتي

-        طراحي و اجراي سيستم هاي حسابداري و مالي

 

ضوابط و شرايط پذيرش دانشجو :

-        فارغ التحصيلان دوره كارداني هاي رشته هاي گروه حسابداري

-        دارا بودن شرايط عمومي

-        پذيرفته شدن در آزمون سراسري

 

طول دوره و شكل نظام :

حداقل طول دوره در اين مجموعه 2 سال است. و برنامه هاي درسي آن در 4 نيم سال برنامه ريزي شده است. طول هر نيم سال 16 هفته آموزشي است . هر واحد نظري معادل 16 ساعت و هر واحد عملي معادل 48 ساعت مي باشد. تعداد كل واحد هاي درسي در اين دوره 70 واحد به شرح ذيل مي باشد :

 

دروس عمومي

9 واحد

دروس پايه

9 واحد

دروس اصلي

23 واحد

دروس تخصصي

29 واحد

دروس پيش نياز و جبراني

حداكثر 8 واحد

 

امكان تحصيل در مقاطع بالاتر :

-        بدون كنكور : براي دانشجويان رتبه برتر و حائزين معدل 17 به بالا

-        شركت در كنكور : شركت در كنكور كارشناسي ارشد براي كليه دانشجويان كه موفق به گذراندن دوره كارشناسي شده باشند.

 

كارداني پيوسته حسابداري ( فني حرفه اي – نظام جديد )

 

تعريف و هدف:

هدف اين برنامه آموزش و تربيت افرادي است كه پس از گذراندن دوره ، توانائي لازم را براي احراز مشاغلي در زمينه حسابداري در سطح مياني را خواهد داشت و قسمتي از نياز هاي كشور را تامين خواهد نمود.

 

ضرورت و اهميت دوره :

با توجه به نياز صنايع و شركت ها به مشاغلي در زمينه حسابداري ، تربيت نيروي انساني كارآمد در اين تخصص احساس مي شود. لذا برنامه كارداني پيوسته با توجه به اهداف و مشخصات آن طراحي شده است.

 

مشاغل قابل احراز :

-        حسابداري مالي

-        حسابداري صنعتي

-        حسابداري دولتي

-        كمك حسابرسي

-        حسابرسي داخلي

-        متصدي امور مالياتي

 

نقش و توانائي فارغ التحصيلان :

-        حسابداري انواع فعاليت هاي مالي

-        تهيه انواع گزارشات و صورت هاي مالي

-        تشخيص انواع ماليات ها و مشاركت در حل اختلافات مالياتي

-        مشاركت در مطالعات و برسي ها ، برنامه ريزي ها و بودجه بندي ها

-        توانائي ادامه تحصيل در سطوح بالاتر

 

ضوابط و شرايط پذيرش دانشجو :

-        فارغ التحصيلان دوره هاي سه ساله فني و حرفه اي و كاردانش در رشته مربوطه

-        پذيرفته شدن در آزمون سراسري

-        دارا بودن شرايط عمومي

 

طول دوره و شكل نظام :

مجموع واحدهاي دوره كارداني پيوسته 167 واحد به شرح زير است :

-        دروس سه ساله اول مجموعاً معادل 96 واحد دبيرستاني است كه هر واحد نظري آن معادل 30 ساعت و هر واحد عملي آن بسته به نوع درس بين 60 تا 90 ساعت ، كارآموزي حداكثر 2 واحد است كه هر واحد آن معادل 120 ساعت مي باشد.

-        دروس 2 سال آخر شامل 71 واحد دانشگاهي است كه 11 واحد آن دروس عمومي مصوب شوراي عالي برنامه ريزي است و هر واحد نظري معادل 16 ساعت ، هر واحد آزمايشگاهي معادل 32 واحد و هر واحد كارگاهي معادل 48 ساعت مي باشد و 2 واحد كارآموزي كه هر واحد آن معادل 120 ساعت است. دروس آزمايشگاهي و كارگاهي يك واحدي مي تواند از 48 تا 64 ساعت افزايش يابد.

 

تعداد كل واحد هاي درسي در اين دوره 71 واحد به شرح ذيل مي باشد:

 

دروس عمومي

11 واحد

دروس پايه

9 واحد

دروس اصلي

23 واحد

دروس تخصصي

28 واحد

امكان تحصيل در مقاطع بالاتر :

-        بدون كنكور : براي دانشجويان رتبه برتر و حائزين معدل 17 به بالا

-        شركت در كنكور : شركت در كنكور كارشناسي ناپيوسته براي كليه دانشجويان كه موفق به گذراندن دوره كارداني شده باشند.
 

كارداني ناپيوسته حسابداري

تعريف و هدف دوره  :

دوره كارداني حسابداري با گرايش هاي دولتي و مالياتي يكي از رشته هاي آموزش عالي است كه هدف آن آموزش و تربيت كاردان هاي مالي محاسباتي و مالياتي در نظام مالي دولتي و سطوح مختلف سازمان هزينه و خزانه داري كل و همچنين سازمان تشخيص ماليات مي باشد.

هدف دوره تامين نيروي انساني متخصص مالي محاسباتي وزارت امور اقتصادي و دارائي و ساير دستگاه هاي اجرائي از رده هاي شغلي ، حسابدار ، كمك حسابرس ، كمك كارشناس مالي ، معاون ذيحساب و همچنين كمك مميز ، مميز ، كمك كارشناس مالي و مالياتي و حسابرس مالياتي و ساير مشاغل صف و ستاد در حوزه فني ، مالي و اداري در وضعيت مطلوب ، تحصيلات دانشگاهي در مقطع كارداني    مي باشد.

ضرورت و اهميت دوره :

با توجه به نياز صنايع ، شركت ها و دستگاه هاي اجرائي به حسابدار ، تربيت نيروي انساني كارآمد در اين تخصص احساس مي شود . لذا برنامه كارداني با توجه به اهداف و مشخصات آن طراحي شده است.

 

مشاغل قابل احراز :

-        حسابداري مالي

-        حسابداري صنعتي

-        حسابداري دولتي

-        كمك حسابرسي

-        حسابرسي داخلي

-        متصدي امور مالياتي

 

نقش و توانائي فارغ التحصيلان :

بنابر طبيعت واحدهاي گذرانده شده و كارورزي هاي ضمن آموزش ، دانش آموختگان اين دو رشته در مقطع كارداني حسابداري قابليت هاي لازم جهت تصدي مشاغل پيش گفته را خواهند داشت.

 

طول دوره و شكل نظام :

طول متوسط دوره كارداني حسابداري با گرايش هاي دولتي و مالياتي 2 تا 3 سال است كه دروس آن حداقل در 4 نيمسال برنامه ريزي شده است. طول هر نيمسال تحصيلي 16 هفته فعال آموزشي است و هر واحد بصورت نظري 16 ساعت و بصورت عملي 32 ساعت خواهد بود.

 

واحد هاي درسي

تعداد كل واحدهاي درسي اين رشته 72 واحد به شرح ذيل مي باشد :

 

دروس عمومي

11 واحد

دروس پايه

28 واحد

دروس اصلي و تخصصي

25 واحد

دروس خاص گرايش دولتي

8 واحد

دروس خاص گرايش مالياتي

8 واحد

 

تبصره : دروس پيش دانشگاهي با رعايت مصوبه شماره 297 مورخ 3/4/1374 شورايعالي برنامه ريزي تدوين مي شود.

 

امكان تحصيل در مقاطع بالاتر :

-        بدون كنكور : براي دانشجويان رتبه برتر و حائزين معدل 17 به بالا

شركت در كنكور : شركت در كنكور كارشناسي ناپيوسته براي كليه دانشجويان كه موفق به گذراندن دوره كارداني شده باشند.

 
 
 
 
 
 
 
 
1398/03/26
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به موسسه آموزش عالی غیردولتی-غیر انتفاعی صبح صادق می باشد.