۱۴۰۱/۲/۲۶
موسسه آموزش عالی صبح صادق
شرح مطلب

 

 
 
 
نداي مشاور
زندگي را از طبيعت بياموزيم ،
چون بيد متواضع ،چون سرو راست قامت،
چون صنوبر صبور، چون بلوط مقاوم، چون رود روان،
چون خورشيد با سخاوت و چون ابر با كرامت باشيم
 
 
 
 
 

 
مشاوره در زمينه هاي مختلف :‏
 
‏1-‏            برنامه ريزي درسي‏
 
‏2-‏            تحصيلي‏
 
‏3-‏            خانوادگي‏
 
‏4-‏            ازدواج‏
 
‏5-‏            ‏ شغلي‏
 
‏6-‏           بهداشت رواني (عاطفي ) و ........
‏ ‏
 
 
اقدامات انجام شده : ‏
 
الف ) فعاليت بخش مشاوره دانشجويان در طول ترم  ‏
 
ب ) اعلام برگزاري جلسات مشاوره گروهي و ثبت نام از متقاضيان
 
ج)بررسي فرم هاي سلامت روان دانشجويان جديدالورود و دعوت از دانشجويان نيازمند به مشاوره
 
د) ارسال پيامك هاي سلامت به صورت هفتگي
 
 
 
 واحد ارائه دهنده: امور دانشجوئي موسسه، با تعيين وقت قبلي
 
 
 
يك تمرين وتوصيه ساده:
 

 ديشب با خودم فكر ميكردم هرروز صبح در سررسيد يا تقويمم يك سئوال از خودم بپرسم:آيا مي خواهم امروز به بهينه ترين شكل ممكن از روزم استفاده كنم

؟جواب مثبتم را جلوي سئوال بنويسم.
 
 وشب هنگام خواب دوباره به تقويمم مراجعه كنم واز خود بپرسم:آيا امروز به بهترين شكل ممكن از روزم استفاده كردم؟جواب فقط يك كلمه است "آري" يا "خير".
 
 هفتگي وماهانه به سئوال جوابهاي شبانه ام نگاه كنم.چند بله وخير در هر هفته وماه ميبينم.
 
 فكر كنم اين ارزيابي و تكنيك ساده انسان را در فهم اينكه دارد با عمر گرانمايه اش چه ميكند و چگونه آنرا صرف ميكند كمك كند.من شروع كرده ام به دوستان خوبم پيشنهاد ميكنم شما هم شروع كنيد.. هفته هاي بعد در باره اثر بخشي اين تكنيك با هم صحبت ميكنيم.موافقيد؟
 
 مسعود لعلي
 
 
 
 
در مواجه با افراد از خودت بپرس ...........
 

اين فرد چه حسي در من ايجاد مي كند ..

در كنار او مي توانم خودم باشم؟

بااو مي توانم رو راست باشم؟

ميتوانم به او هر چه مي خواهم بگويم؟

در كنار او احساس راحتي مي كنم؟

وقتي او وارد اتاق مي شود چه حسي به من دست مي دهد؟

و وقتي مي رود چه حالي مي شوم ؟

وقتي با او هستم احساسات واقعي ام را پنهان مي كنم يا با او رو راستم؟

آيا او باعث مي شود احساس حقارت كنم يا اين كه به خودم ببالم؟
 
 
 
 
 
 
 
1397/07/14
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به موسسه آموزش عالی غیردولتی-غیر انتفاعی صبح صادق می باشد.