۱۳۹۷ سه شنبه ۴ ارديبهشت
موسسه آموزش عالی صبح صادق
شرح مطلب

                  

 
 
   
   مدیر گروه : آقاي ميرمحمدصادقي    رزومه
          
 
كارشناس گروه : خانم صدیق
                                                                                                                                                   
رشته ها:                                                                                                             
کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگاني        
کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی
كارشناسي پيوسته مديريت صنعتي
 
مشخصات کلی دوره کارشناسی مدیریت بازرگانی
 
1-     تعریف و هدف:
دوره كارشناسي مديريت بازرگاني به منظور آماده ساختن دانشجويان براي مشاغل حرفه اي مديريت در سازمان هاي بازرگاني و مؤسسات و نيز ادامه تحصيل در دوره كارشناسي ارشد و دكتري مديريت تدوين گرديده است به طور دقيق تر هدف هاي برنامه كارشناسي مديريت بازرگاني عبارتند از :
- آشنائي دقيق با مطالب اساسي سازمان هاي بازرگاني
- افزايش مهارت و توانائي دانشجويان در شناخت مسائل مبتني بر مديريت و جمع آوري و تجزيه و تحليل اطلاعات مربوط به هر يك از اين مسائل، ارزيابي راه حل هاي مختلف در مورد هر مساله و تصميم گيري و اجراي تصميمات متخذه
- افزايش مهارت و توانائي دانشجويان در شناخت شرايط و اوضاع و احوال اجتماعي، اقتصادي، تكنولوژي و سياسي و تطبيق برنامه هاي سازمان با شرايط جديد
- ايجاد زمينه لازم و تشويق دانشجويان به خودآموزي و رشد فردي و حرفه اي
 
2    طول دوره و شکل نظام:
طول دوره کارشناسی مدیریت بازرگانی 4 سال است و تمامی درسهای آن در مدت 8 نیمسال ارائه و برگزار می شود .
 
3-   تعداد واحد های درسی:
تعداد کل واحد های درسی در دوره کارشناسی مدیریت بازرگانی 133 واحد به شرح زیر می باشد.
1- دروس عمومی   20 واحد
2- دروس پایه         41 واحد
3- دروس اصلی      30 واحد
4- دروس تخصصی   36 واحد
5- دروس اختیاری     6 واحد
 
 مشخصات کلی دوره کارشناسی ناپيوسته مدیریت بازرگانی
تعريف و هدف:
دوره كارشناسي ناپيوسته مديريت بازرگاني يكي از دوره هاي تحصيلي آموزش عالي است و هدف از تشكيل اين دوره آموزش نيروي انساني متخصص مورد نياز سازمان ها ادارات ، مؤسسه ها و شركت هاي دولتي و خصوصي در زمينه بازرگاني با وظايف و هدف هاي گوناگون و سطوح كارشناسي ناپيوسته مي باشد. فارغ التحصيلان مديريت بازرگاني مي توانند در قسمت هاي اداره امور تداركات ، اداره امور كارگزيني، اداره امور مالي، بازاريابي و نظاير آن به كار اشتغال پيدا كنند.
 
طول دوره و شكل نظام:
طول دوره كارشناسي ناپيوسته مديريت بازرگاني 2 سال است و تمامي درس هاي آن در مدت 4 نيم سال ارائه و برگزار مي شود. طول هر نيم سال تحصيلي 16 هفته مي باشد در اين دوره علاوه بر درس هاي تئوري بر جنبه هاي كاربردي درس ها تاكيد ويژه اي شده است.
- تعداد كل واحدهاي درسي در دوره كارشناسي ناپيوسته مديريت بازرگاني 68 واحد مي باشد.
 
مشخصات کلی دوره کارشناسی پيوسته مديريت صنعتي
تعريف و هدف:
دوره كارشناسي مديريت صنعتي يكي از دوره هاي تحصيلي آموزش عالي است و هدف از تشكيل اين دوره آموزش نيروي انساني متخصص مورد نياز كارخانه ها، مؤسسه ها و شركت هاي دولتي و خصوصي و نيز آشنايي دانشجويان با كاربرد روش هاي علمي در مديريت است.
 
طول دوره و شكل نظام:
طول دوره كارشناسي مديريت صنعتي كاربردي 4 سال است و تمامي درس هاي آن در مدت 8 نيمسال ارائه و برگزار مي شود. طول هر نيم سال تحصيلي 17 هفته مي باشد. در اين دوره علاوه بر درس هاي تئوري، بر جنبه هاي كاربردي درس ها تاكيد ويژه اي شده است.
- تعداد كل واحدهاي درسي در دوره كارشناسي مديريت صنعتي 134 واحد مي باشد.
 
 
 
 
 
 
 

 

1394/05/10
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به موسسه آموزش عالی غیردولتی-غیر انتفاعی صبح صادق می باشد.