۱۳۹۹/۹/۱۴
موسسه آموزش عالی صبح صادق
شرح مطلب

 

سوابق تحصيلي

كارشناسي مهندسي كامپيوتر- سخت افزار دانشگاه اصفهان 1389

كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني- مالي دانشگاه اصغهان 1392

دكتري مديريت بازرگاني- بازاريابي دانشگاه اصفهان 1398

1. Religion, peculiar beliefs and luxury cars’ consumer behavior in Iran

2. ابعاد اجتماعي و اقتصادي استفاده از خودروهاي لوكس با رويكرد پژوهش تركيبي

1. مقاله (پيش بيني قيمت سهام با استفاده از....) در سمينار بين المللي پژوهش عملياتي تهران بهار 1392

2. شركت وارائه ي مقاله(ارائه مدلي براي چالش هاي غير مالي مؤثر....) در همايش كارآفريني و نوآوري استراتژيك دانشگاه تهران آبان ماه 1393

3. شركت وارائه ي مقاله(بررسي تاثير عزت نفس سازماني بر كاهش سكوت سازماني) در همايش مديريت و مهندسي صنايع اسفندماه 1393

4. شركت وارائه ي مقاله(بررسي ابعاد تسهيم دانش بر هوش سازماني...) در كنفرانس بين المللي مديريت دانش مركز همايش هاي شهيد بهشتي تهران بهمن ماه

5. برگزاري دوره آموزشي زبان بدن(Body Language)، بازاريابي حرفه‌اي و فروش براي كاركنان چندين شركت‌هاي خصوصي

6. عضو كميسيون چاپ و بسته بندي اتاق بازرگاني اصفهان

 
1398/06/13
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به موسسه آموزش عالی غیردولتی-غیر انتفاعی صبح صادق می باشد.