۱۴۰۰/۲/۱
موسسه آموزش عالی صبح صادق
شرح مطلب

 
تحصيلات
 

دكتري ، زبان و ادبيات فارسي ، دانشگاه دولتي شهر كرد، 1393تا 1397

كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي ، دانشگاه آزاد نجف آباد 1378تا 1380

كارشناسي، رشته زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه دولتي اصفهان، 1374تا 1378
 
سوابق آموزشي
 

تدريس به دانشجويان غير ايراني 1379 - 1387 دانشگاه اصفهان روابط بين الملل

تدريس به دانشجويان غير ايراني 1382 - 1385 دانشگاه غير انتفاعي اشرفي اصفهاني

تدريس دروس تخصصي به عنوان هيات علمي 1385تا كنون دانشگاه غير انتفاعي صبح صادق

تدرِيس فارسي عمومي: 1384 -1389 دانشگاه آزاد دولت آباد

تدريس فارسي عمومي 1381- 1384 دانشگاه آزاد خميني شهر

تدريس فارسي عمومي 1389 - 1392 دانشگاه جامع علمي كاربردي
 
 
تحقيقات _سخنراني _مقالات_همايشها
 
 
شركت در كنفرانسهاو همايشهاي داخلي :
 

1.ساختار زبان در خسرو و شيرين و مقايسه آن با ليلي و مجنون چاپ در دهمين همايش بين المللي زبان و ادب فارسي

2.آشنايي زدايي زباني در داستان هاي بهرام صادقي ارايه و چاپ در دومين كنگره بين المللي زبان و ادب فارسي:1395

3.بازتاب اجتماعي اشعار علي معلم چاپ در كنفرانس بين المللي اديان توحيدي 1395

4.تاثير شخصيتهاي بر زبان در كتاب شهري چون بهشت سيمين دانشور چاپ و ارايه مقاله در كنفرانس بين المللي ميراث زباني 1395

5.ارايه مقاله با عنوان كثرت گرايي دين در شعر مولوي دانشگاه غيرانتفاعي صبح صادق همايش ملي 1392
 

مجلات داخلي :

1.مقايسه شيوه پردازش شخصيت دو اثر ملكوت و مسخ چاپ در مجله پژوهشي ادبي و لاغي دانشگاه پيام نور 1395
 

مجلات خارجي:

2.مقايسه ورجمكرد با اساطير جهان 1397 مجله optin دانشگاه ونزيِلا
 
 
كنفرانس و همايش خارجي:
 

اصطلاحات عاميانه درآثار جمالزاده و چاپ در كنفرانس بين المللي فرانسه . دانشگاه اينالكو 1395

 
سخن را ني ها:

1.ارايه سخنراني "اصفهان در شاهنامه" دانشگاه آزاد دولت آباد همايش ملي 1389

2.ارايه سخنراني"مقايسه تطبيقي بن مايه هاي اساطيري شاهنامه با اساطير جهان" 1396 دانشگاه غير انتفاعي صبح صادق


برگزاري همايشها :

ارايه مقاله با عنوان كثرت گرايي دين در شعر مولوي دانشگاه غير انتفاعي صبح صادق همايش ملي 1392

برگزاري همايش سراسري دانشجويي دبير اجرايي دانشگاه غير انتفاعي صبح صادق 1390 موضوع:جلال آل احمد

برگزاري همايش سراسري دانشجويي دبير اجرايي دانشگاه غير انتفاعي صبح صادق 1391

موضوع:فردوسي و شاهنامه

برگزاري همايش سراسري دانشجويي دبير اجرايي دانشگاه غير انتفاعي صبح صادق 1392

موضوع: عرفان مولانا

برگزاري همايش سراسري دانشجويي دبير اجرايي دانشگاه غير انتفاعي صبح صادق 1393

موضوع:حافظ در آينه زمان

برگزاري همايش سراسري دبير اجرايي دانشگاه غير انتفاعي صبح صادق 1397

 
1397/07/28
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به موسسه آموزش عالی غیردولتی-غیر انتفاعی صبح صادق می باشد.