۱۳۹۹/۹/۱۴
موسسه آموزش عالی صبح صادق
شرح مطلب

 

سوابق تحصيلي

كارشناسي ارشد مهندسي فن آوري اطلاعات گرايش تجارت الكترونيك، دانشكده الكترونيك دانشگاه شيراز ، سال 1387

كارشناسي، رشته فيزيك، دانشگاه شهيد بهشتي تهران، سال 1357

سوابق كاري و تجارب

1374-1370 سرپرستي لابراتوار كامپيوتر، مركز آموزش خدمات كامپيوتري شهرداري اصفهان

1385-1370 تدريس علوم كامپيوتر در دبيرستان فرزانگان امين (تيزهوشان) و غير انتفاعي شايان و مهر آيين اصفهان.

1373 تاسيس و مديريت آموزشگاه رايانه سايت 78

1385-1382 تدريس علوم كامپيوتر، سازمان مديريت صنعتي اصفهان

1373 به بعد تدريس علوم كامپيوتر در آموزشگاه رايانه سايت 78

1388 به بعد مشغول به تدريس علوم كامپيوتر درموسسه آموزش عالي صبح صادق اصفهان

1392 به بعد مدير گروه كامپيوتر وتدريس علوم كامپيوتر در موسسه آموزش عالي صبح صادق - اصفهان

تحقيقات و تاليفات

1371 تاليف كتاب رايانه كاد دوم مركز آموزش خدمات كامپيوتري شهرداري اصفهان

1386 ارائه مقاله شهر الكترونيك ، قانون و مقررات در سومين كنفرانس بين المللي تجارت الكترونيك ECDC.

1387 ارائه مقاله تحت عنوان :تعيين جايگاه نسبي انجمن هاي خيريه ايران در فضاي مجازي با استفاده از روش تحليل تناظري- دانشگاه شيراز

 
1397/07/29
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به موسسه آموزش عالی غیردولتی-غیر انتفاعی صبح صادق می باشد.