۱۳۹۸ دوشنبه ۴ شهريور
موسسه آموزش عالی صبح صادق
شرح مطلب

سوابق تحصيلي

دكتري، حسابداري، واحد علوم تحقيقات تهران، 1387

فوق ليسانس، حسابداري، واحد علوم و تحقيقات تهران، 1386

ليسانس، حسابداري، آزاد اسلامي واحد شهركرد، 1382

1397/07/29
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به موسسه آموزش عالی غیردولتی-غیر انتفاعی صبح صادق می باشد.