۱۴۰۱/۲/۲۶
موسسه آموزش عالی صبح صادق
شرح مطلب

 

سوابق تحصيلي

فوق ليسانس، حسابداري، دانشگاه شيراز، 1392

ليسانس، حسابداري، آزاد شهركرد

 
1397/07/30
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به موسسه آموزش عالی غیردولتی-غیر انتفاعی صبح صادق می باشد.