۱۳۹۵ دوشنبه ۴ بهمن
موسسه آموزش عالی صبح صادق
شرح مطلب

  

 
 
 آئین نامه های ثبت نام و انتخاب واحد
 
 
پذیرفته شدگان آزمون سراسری موظفند در مهلت هائی که توسط موسسه اعلام می شود برای نام نویسی و انتخاب واحد مراجعه نمایند عدم مراجعه جهت نام نویسی در نخستین نیمسال تحصیلی پس از اعلام نتایج آزمون، انصراف از تحصیل تلقی خواهد شد.
 
دانشجو موظف است در هر نیمسال، در زمانی که دانشگاه اعلام می کند، برای ادامه تحصیل و انتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه نماید. عدم مراجعه برای نام نویسی بدون عذر موجه، در یک نیمسال، به منزله انصراف از تحصیل است در صورت تأخیر یا عذر موجه حق انتخاب واحد و ادامه تحصیل در آن نیمسال نخواهد داشت. ولی آن نیمسال جزء مدت مجاز تحصیل وی محسوب می شود.
 
تبصره:
 
دانشجو موظف است عذر موجه خود را در خودداری از نام نویسی، با دلائل مستند، به طور مکتوب در اولین ماه بعد از آغاز هر نیمسال به اداره آموزش دانشگاه اطلاع دهد.
 
منع تحصیل همزمان:
 
دانشجو در یک زمان حق نام نویسی و ادامه تحصیل در بیش از یک رشته و در هر رشته بیش از یک گرایش در یک یا چند دانشگاه را نخواهد داشت (به استثنای موارد مربوطه به آیین نامه استعداد های درخشان) و در صورت تخلف، از ادامه تحصیل در یکی از رشته های انتخاب به تشخیص کمیسیون مرکزی موارد خاص وزارت علوم محروم و سوابق تحصیلی وی باطل اعلام می شود دانشجو در این حال موظف است کلیه هزینه های مربوط به رشته حذف شده را مطابق تعرفه های تعیین شده به دانشگاه زیربط بپردازد.
 
  
 قابل توجه دانشجویان مشروطی که پرونده آموزشی آنها به کمیسیون موارد خاص استانی ارجاع داده شده است.
 
 
 الف) پرونده هایی که در کمیسیون مطرح خواهد شد ( منوط به کامل بودن پرونده آموزش و مستندات پزشکی تاتید شده توسط پزشک معتمد دانشگاه اصفهان)
 
1-     دانشجویان کاردانی و کارشناسی نا پیوسته 2 نیمسال مشروط با معدل بالاتر از 10
2-     دانشجویان کارشناسی پیوسته 3 نیمسال متوالی یا 4 نیمسال مشروط غیر متوالی با معدل بالاتر از 10
 
ب) پروند ه هایی که در کمیسیون مطرح نخواهد شد و هیچگونه امکان مساعدتی در باره آنها وجود ندارد.
 
1- دانشجویان کاردانی با کارشناسی نا پیوسته 2 ترم مشروط با معدل کمتر از 10
2- دانشجویان کاردانی با کارشناسی نا پیوسته 3 ترم مشروط
3- دانشجویان کارشناسی پیوسته مشروط متوالی با بیشتر از 3 نیمسال و مشروط غیر متوالی بیشتر از 4 نیمسال
4- دانشجویان مقطع ارشد 2 نیمسال مشروط
 
 
دبیر خانه کمیسیون موارد خاص استانی
دانشگاه ها و موسسات دولتی استان اصفهان
 
 
 
 مقررات آموزشی
 
پذیرفته شدگان آزمون سراسری موظفند در مهلت هائی که توسط موسسه اعلام می شود برای نام نویسی و انتخاب واحد مراجعه نمایند عدم مراجعه جهت نام نویسی در نخستین نیمسال تحصیلی پس از اعلام نتایج آزمون، انصراف از تحصیل تلقی خواهد شد . دانشجو موظف است در هر نیمسال، در زمانی که دانشگاه اعلام می کند، برای ادامه تحصیل و انتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه نماید. عدم مراجعه برای نام نویسی بدون عذر موجه، در یک نیمسال، به منزله انصراف از تحصیل است در صورت تأخیر یا عذر موجه حق انتخاب واحد و ادامه تحصیل در آن نیمسال نخواهد داشت. ولی آن نیمسال جزء مدت مجاز تحصیل وی محسوب می شود
 
 تبصره: دانشجو موظف است عذر موجه خود را در خودداری از نام نویسی، با دلائل مستند، به طور مکتوب در اولین ماه بعد از آغاز هر نیمسال به اداره آموزش دانشگاه اطلاع دهد. منع تحصیل همزمان: دانشجو در یک زمان حق نام نویسی و ادامه تحصیل در بیش از یک رشته و در هر رشته بیش از یک گرایش در یک یا چند دانشگاه را نخواهد داشت (به استثنای موارد مربوطه به آیین نامه استعداد های درخشان) و در صورت تخلف، از ادامه تحصیل در یکی از رشته های انتخاب به تشخیص کمیسیون مرکزی موارد خاص وزارت علوم محروم و سوابق تحصیلی وی باطل اعلام می شود دانشجو در این حال موظف است کلیه هزینه های مربوط به رشته حذف شده را مطابق تعرفه های تعیین شده به دانشگاه ذیربط بپردازد
 
تبصره: مدت امتحانات پایان دوره یا پایان نیمسال تابستانی جزء مدت آموزشی محسوب نمی شود. واحد های درسی، طول مدت تحصیلی و تعداد واحد های درسی لازم برای گذراندن هر یک از دوره های تحصیلی به شرح زیر است
 
 دوره های کاردانی: بین 68 تا 72 واحد دوره های کارشناسی پیوسته غیر از رشته های فنی ومهندسی: 130 تا 135 واحد دوره های کارشناسی پیوسته فنی ومهندسی: 130 تا 140 واحد دوره های کارشناسی ناپیوسته: 67 تا 70 واحد دوره های کارشناسی ارشد پیوسته: 172 تا 182 واحد هر دانشجو می تواند در هر نیمسال تحصیلی حداقل و حد اکثر 20 واحد درسی را انتخاب نماید.
 
تبصره 1: در صورتی که دانشجو برای فراغت از تحصیل تنها یک درسی باقیمانده داشته باشد با نظر دانشگاه و تأیید استاد مربوطه می تواند آن درس را در طول نیمسال از طریق معرفی به استاد بگذراند
 
تبصره 2: اگر دانشجو در یک نیمسال میانگین کل نمراتش حداقل 17 باشد می تواند با نظر دانشگاه در نیمسال بعد حداکثر تا 24 واحد درسی را انتخاب کند
 
تبصره 3: در مواردی که برای فراغت از تحصیل حداکثر 24 واحد باقی مانده باشد، حتی اگر دانشجو مشروط باشد با نظر دانشگاه می تواند تمامی واحد های باقی مانده را در یک نیمسال انتخاب کند
 
تبصره 4: تعداد واحد های انتخابی در دوره تابستانی حداکثر 6 واحد درسی است. حداکثر مدت مجاز تحصیلی در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته 3 سال و دوره کارشناسی پیوسته 6 سال است. در صورتی که دانشجو نتواند واحدهای دوره را در حداکثر مدت مجاز تحصیلی با موفقیت بگذراند از دانشگاه مربوط اخراج می شود
 
حضور و غیاب حضور در جلسات درس: حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به درس الزامی است و ساعات غیبت دانشجو در هر درس نباید از 16/3 مجموع ساعات آن درس تجاوز نماید در غیر این صورت نمره دانشجو صفر محسوب می شود
 
غیبت درجلسه امتحان: غیبت غیر موجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس می باشد و غیبت موجه در امتحان موجب حذف آن درس خواهد شد. توجه:تشخیص موجه بودن غیبت در جلسات درس و امتحان بر عهده شورای آموزش دانشگاه یا کمیته منتخب آن شورا است.
 
حذف و اضافه: دانشجو می تواند در هر نیمسال تحصیلی فقط در مهلتی کمتر از دو هفته پس از شروع نیمسال تحصیلی حداکثر دو درس دیگر انتخاب و یا در دو درس انتخابی خود را حذف کند و یا دو درس انتخابی خود را با دو درس دیگر جا بجا نماید مشروط بر آنکه تعداد واحد های انتخابی وی از حد مقرر تجاوز نکند. در صورت اضطرار، دانشجو می تواند تا 5 هفته مانده به پایان نیمسال تحصیلی فقط یکی از درسهای نظری خود را با تأیید گروه آموزشی مربوط حذف کند مشروط بر اینکه اولاً غیبت دانشجو در آن درس بیش از 16/3 مجموع ساعات آن درس نباشد و ثانیاً واحد های باقیمانده وی از 12 واحد کمتر نشود. حذف کلیه درسهای اخذ شده در یک نیمسال، تنها در صورتی مجاز است که بنا به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه، دانشجو قادر به ادامه تحصیل در آن نیمسال نباشد در این صورت نیمسال مزبور جزء حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو محسوب خواهد شد. معیارهای ارزیابی پیشرفت دانشجو در هر درس بر اساس میزان حضور و فعالیت در کلاس درسی و انجام تکالیف درسی و نتایج امتحانات بین نیمسال و پایان نیمسال صورت می گیرد و استاد هر درس مرجع ارزیابی دانشجو در آن درس است
 
تبصره: امتحانات پایان ترم برگزاری امتحان پایان نیمسال برای هر درس الزامی است. حد اقل نمره قبولی در هر درس 10 است دانشجوئی که در هر یک از دروس الزامی مردود شود در اولین فرصت ملزم به تکرار آن است با این حال نمرات کلیه دروس اعم از قبولی یا مردودی در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین منظور می شود
 
تبصره: اگر دانشجوئی در یک درس اختیاری مردود شد در صورت تمایل می تواند به جای آن درس از جدول درس انتخابی در برنامه مصوب، درس دیگری را انتخاب کند. استاد موظف است گزارش نمره نهائی هر درس را حد اکثر ظرف مدت 10 روز پس از برگزاری امتحان آن درس به اداره آموزش مربوط تسلیم نماید
 
تبصره: نمره پس از اعلام به اداره کل آموزش غیر قابل تغییر است. در پایان هر نیمسال تحصیلی، میانگین نمرات دانشجو در آن نیمسال و میانگین کل نمرات دانشجو محاسبه و در کارنامه وی ثبت می شود
 
نام نویسی مشروط میانگین نمرات دانشجو در هیچ نیمسال تحصیلی نباید کمتر از 12 باشد در غیر این صورت نام نویسی دانشجو در نیمسال بعد به صورت مشروط اعلام خواهد شد
 
تبصره: هر دانشگاه موظف است موضوع مشروط بودن دانشجو را هر بار به صورت کتبی، به وی اطلاع دهد و یک نسخه از آن را در پرونده دانشجو ضبط نماید با این وصف، قصور در اخطار به وی از طرف دانشگاه و یا اظهار بی اطلاعی دانشجو از این امر، مانعی در اجرای مقررات نخواهد بود. دانشجوئی که به صورت مشروط نام نویسی می کند جز در آخرین نیمسال تحصیلی حق انتخاب بیش از 14 واحد درسی را ندارد
 
 اخراج دانشجو مشروط: در صورتی که میانگین نمرات دانشجو در دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد ناپیوسته در سه نیمسال متوالی یا 4 نیمسال متناوب و در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته در دو نیمسال تحصیلی، اعم از متوالی یا متناوب، کمتر از 12 باشد در هر مرحله ای که باشد از ادامه تحصیل محروم می شود
 
ماده 30: دانشجوئی که به لحاظ مشروط شدن بیش از حد از ادامه تحصیل در دوره کارشناسی محروم می شود در صورتی که واحد های مقطع پائین تر رشته مربوط را تا سقف مجاز، با موفقیت گذرانیده باشد و میانگین کل او در این واحد ها کمتر نباشد با رعایت سایر ضوابط مربوط مدرک مرسوم مقطع پائین تر را در آن رشته دریافت می نماید. دانشجوئی که به دلیل مشروط شدن بیش از حد از ادامه تحصیل محروم می شود در صورت انجام یا لغو تعهداتی که در دوران تحصیل سپرده است می تواند برای ادامه تحصیل مجدد در آزمون سراسری شرکت نموده و در صورت قبولی در رشته مورد علاقه خود ادامه تحصیل دهد. دانشگاه پذیرنده می تواند واحد هائی را که دانشجو در رشته قبلی گذرانده است با برنامه جدید تطبیق داده و طبق ضوابط این آئین نامه بعضی یا تمام آنها را بپذیرد
 
 مرخصی تحصیلی و انصراف از تحصیل مرخصی تحصیلی: دانشجو می تواند در هر یک از دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته حداکثر برای یک نیمسال و در دوره کارشناسی پیوسته برای 2 نیمسال متوالی یا متناوب از مرخصی تحصیلی استفاده کند
 
 توجه: مدت مرخصی تحصیلی جزء حد اکثر مجاز تحصیلی دانشجو در هر دوره محسوب می شود. تقاضای مرخصی تحصیلی باید به صورت کتبی، حداقل دو هفته قبل از شروع نام نویسی هر نیمسال، توسط دانشجو به اداره آموزش تسلیم گردد.
 
تبصره: اداره آموزش موظف است پس از کسب نظر از گروه آموزشی زیربط قبل از اتمام مهلت نام نویسی موافقت یا عدم موافقت با درخواست دانشجو را کتباً به وی ابلاغ کند. تذکر: دانشجو در نیمسالی که از مرخصی استفاده می نماید موظف است شهریه ثابت آن نیمسال را بپردازد
 
 انصراف از تحصیل: ترک تحصیل بدون اجازه دانشگاه محل تحصیل، انصراف از تحصیل محسوب می شود و دانشجو منصرف از تحصیل حق ادامه تحصیل ندارد
 
تبصره: در موارد استثنائی که دانشجو ترک تحصیل خود را موجه می داند باید دلائل آن را حداقل یک ماه قبل از پایان همان نیمسال به دانشگاه ارائه دهد در صورت تأیید موجه بودن ترک تحصیل توسط دانشگاه آن نیمسال جزء مرخصی تحصیلی دانشجو محسوب می شود. دانشجوئی که بخواهد از تحصیل منصرف شود باید درخواست انصراف خود را شخصاً به اداره آموزش دانشگاه تسلیم نماید. این دانشجو مجاز است فقط برای یک بار در فاصله یک ماه از تاریخ درخواست تقاضای انصراف خود را پس بگیرد پس از انقضای این مهلت حکم انصراف از تحصیل وی صادر می شود و دانشجو پس از آن حق ادامه تحصیل در آن دوره را ندارد
 
تبصره 1: دانشجو منصرف از تحصیل موظف است به کلیه تعهداتی که در دوران تحصیل سپرده است عمل کند
 
تبصره 2: تحصیل مجدد دانشجوی منصرف از تحصیل موکول به شرکت و قبولی در آزمون سراسری بر اساس ضوابط مربوط است
 
انتقال : انتقال به معنی تغییر محل تحصیل دانشجو از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر در همان رشته و مقطع تحصیلی است. انتقال دانشجو از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی تهران به شهرستانها و از شهرستانها به یکدیگر، در یک رشته و در یک مقطع، به شرط موافقت دانشگاههای مبداً و مقصد بلامانع می باشد. انتقال از دوره های شبانه به روزانه، از دانشگاه پیام نور به دانشگاههای حضوری (اعم از روزانه و شبانه) و از دانشگاههای غیر دولتی به دانشگاههای دولتی ممنوع است ولی انتقال به عکس آن با موافقت مبداً و مقصد بلامانع است. دانشجوی متقاضی انتقال ،باید درخواست انتقال خود را با ذکر مورد حداقل 6 هفته قبل از شروع نیمسال تحصیلی به اداره آموزش دانشگاه مبداً تسلیم نماید. دانشگاه مبداً در صورت موافقت با انتقال، موظف است حداکثر ظرف یک هفته موافقت خود را همراه با درخواست دانشجو و ریز نمرات او به دانشگاه مقصد ارسال دارد و دانشگاه مقصد مکلف است حداقل دو هفته قبل از شروع نامنویسی، نظر خود را به دانشگاه مبداً اعلام دارد
 
تبصره: در صورت موافقت با انتقال کلیه سوابق دانشجو از دانشگاه مبداً به مقصد ارسال و ارتباط دانشجو یا دانشگاه مبداً قطع می شود. در صورت انتقال، فقط واحد های گذرانده شده دانشجو که نمرات آنها 12 یا بالاتر است پذیرفته می شود و پذیرفتن واحد هائی که نمره آنها کمتر از 12 است به عهده دانشگاه مقصد است و در هر حال حذف احتمالی واحد های درسی دانشجو انتقالی در حدودی مجاز است که وی امکان گذراندن واحد های باقیمانده خود را در طول مدت مجاز تحصیل داشته باشد
 
تبصره: تمام نمرات درسی دانشجو در دانشگاه مبدا اعم از قبولی یا مردودی و سوابق آموزشی دانشجوی انتقالی از لحاظ مشروطی، عیناً در کارنامه دانشجو ثبت و نمرات دروس پذیرفته شده، فقط در محاسبه میانگین کل او محسوب می شود. مدرک فراغت از تحصیل دانشجوی انتقالی توسط دانشگاه مقصد صادر می شود و در آن مدرک، تعداد واحد های گذرانده شده دانشجو و مجموع واحد های گذرانده شده در دانشگاههای مبدأ و مقصد، با ذکر میانگین نمرات آنها و سوابق تحصیلی دانشجو قید می شود
 
 دانشجوی مهمان:انتقال دانشجو در طول مدت تحصیل در هر مقطع تحصیلی فقط یک بار مجاز است. شرایط عمومی در مواردی که دانشجو به طور موقت ناگزیر به تغییر محل تحصیل خود باشد می تواند با موافقت دانشگاههای مبدا و مقصد، به عنوان دانشجوی میهمان، به طور موقت و برای مدت معین، محل تحصیل خود را تغییر دهد. میهمان شدن دانشجو در یک دانشگاه، مشروط بر این است که دانشجو حداقل یک نیمسال تحصیلی خود را در دانشگاه مبداًگذرانده باشد. میهمان شدن دانشجو در یک دانشگاه برای گذراندن یک یا چند درس بصورت یک درس با نظر دانشگاه مبداً و موافقت دانشگاه مقصد بلامانع است. هر دانشجو در هر رشته می تواند حد اکثر یک نیمسال در دوره کاردانی یا دو نیمسال در دوره کارشناسی در یک دانشگاه به طور تمام وقت به صورت میهمان تحصیل کنند در هر حال نباید تعداد دروسی را که دانشجو به صورت میهمان (چه به صورت تمام وقت و چه به صورت تک درس) در یک یا چند دانشگاه گذرانده است از 40 درصد کل واحد های دوره تجاوز کند
 
تبصره: انتخاب واحد دانشجو چه به صورت تک درس و چه به صورت تمام وقت باید با اطلاع گروه آموزشی دانشگاه مبدا و طبق شرایط دانشگاه مقصد باشد
 
تبصره یک (الحاقی) دانشگاه پیام نور، دانشگاهها و موسسه های آموزش عالی غیر دولتی- غیر انتفاعی، دانشگاه آزاد اسلامی، جامع علمی، کاربردی (صرفاً برای دوره های نیمسالی) و آموزشکده های فنی و حرفه ای مجازند نسبت به پذیرفتن دانشجوی مهمان برای دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته تا دو نیمسال و برای کارشناسی پیوسته تا چهار نیمسال اقدام کنند در اینجا رعایت سقف 40 درصد واحد های دوره برای دانشجویان مهمان الزامی نیست. مهمان شدن دانشجویان دانشگاه پیام نور در دانشگاهها و موسسه های آموزش عالی مذکور در تبصره 1 الحاقی و بالعکس بلامانع است. اعطای مدارک فراغت از تحصیل دانشجوی مهمان در هر حال بر عهده دانشگاه مبداً است. تغییر رشته دانشجو در طول دوران تحصیلی در مقطع کاردانی و کارشناسی می تواند با داشتن شرایط زیر و موافقت گروه آموزشی ذیربط از یک رشته به یک رشته دیگر و در یک گروه آموزشی و همان دانشگاه تغییر رشته بدهد. 1- ادامه تحصیل متقاضی در رشته قبلی از نظر مقررات آموزشی بلامانع باشد. 2- دحد اقل و حد اکثر واحد های دوره را گذرانده باشد (حد اقل 6/1 و حداکثر 3/2) 3- با توجه به حداکثر مدت مجاز تحصیل امکان گذراندن واحد های درسی مورد نیاز در رشته جدید را داشته باشد
 
تبصره یک: تغییر رشته به رشته هائی که در ضوابط گرایش آنها شرایط خاص پیش بینی شده است موکول به احراز شرایط مربوط است
 
تبصره دو: دانشجو در هر یک از مقاطع تحصیلی تنها یک بار می تواند تغییر رشته دهد. تغییر رشته در مقاطع تحصیلی همسطح صورت می گیرد در غیر اینصورت فقط از مقطع بالاتر به مقطع پائین تر امکان پذیر است. در صورت موافقت با تقاضای تغییر رشته، دانشجو موظف است در اولین فرصت در رشته جدید نام نویسی و پس از نام نویسی، دانشجو حق بازگشت به رشته قبلی را ندارد
 
تبصره: اقدام نکردن دانشجو به نام نویسی در رشته جدید در وقت معین به منزله انصراف از تغییر رشته تلقی می شود و حق تغییر رشته تا پایان دوره از وی سلب می شود. دروسی که دانشجو در رشته قبلی گذرانده است در گروه آموزشی رشته جدید بررسی و معادل سازی می شود و فقط دروسی از وی پذیرفته می شود که به تشخیص گروه آموزشی، یا دروس رشته جدید اشتراک محتوائی داشته باشد و نمره هر یک از آن دروس نیز 12 کمتر نباشد
 
تبصره1: دروس پذیرفته شده در کارنامه دانشجو ثبت و نمرات آنها در محاسبه میانگین کل منظور می شود ولی نمرات دروس پذیرفته نشده بدون احتساب در میانگین در کارنامه دانشجو باقی می ماند. در این حال چنانچه میانگین کل واحد های پذیرفته نشده او کمتر از 12 باشد جمعاً به عنوان یک نیمسال مشروطی برای دانشجو در رشته جدید منظور می شود
 
تبصره 2: در صورتی که تعداد واحد های پذیرفته نشده دانشجو در حدی باشد که امکان گذراندن واحد های مورد نیاز رشته جدید را در طول مدت مجاز تحصیل از وی سلب کند با تقاضای تغییر رشته او موافقت نمی شود. متقاضی تغییر رشته باید درخواست خود را همراه مدارک لازم، حداقل 6 هفته پیش از شروع نیمسال تحصیلی به اداره آموزش دانشگاه در محل تحصیل خود تسلیم نماید. تغییر رشته از مقطع کارشناسی به مقطع کاردانی بلامانع است و در این حال برای اینگونه دانشجویان حداکثر مدت مجاز تحصیل بر مبنای دوره کاردانی محاسبه و به ازای هر 20 واحد پذیرفته شده از دانشجو ، یک نیمسال از طول تحصیل وی کاسته می شود. پذیرش واحد های درسی معادل سازی و پذیرش دروسی که قبول شدگان ازمون سراسری قبلاً در دانشگاهها یا دیگر مقاطع تحصیلی گذرانده اند با رعایت شرایطی به شرح زیر مجاز است. 1- دانشجو با توجه به سوابق تحصیلی خود مجاز به شرکت در آزمون ورودی رشته جدید باشد. 2- دانشگاه قبلی مدارک تحصیلی آن مورد تأیید وزارت علم تحقیقات و فناوری باشد. 3- تحصیل دانشجو در دانشگاه قبلی مطابق برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی باشد. 4- محتوای آموزشی دروس گذرانده دانشجو با دروس رشته جدید به تشخیص گروه آموزشی اشتراک محتوائی داشته و نمره هر یک از دروس از 12 کمتر نباشد. تبصره 1- معادل سازی و پذیرفتن دروس توسط گروه های اموزشی زیربط در دانشگاه پذیرنده انجام می شود. تبصره 2- نمرات دروس پذیرفته شده از دانشجو در محاسبه میانگین نیمسال محسوب نمی شود ولی در محاسبه میانگین کل دانشجو محسوب خواهد شد. تبصره 3- به ازای هر 2 واحد از دروس پذیرفته شده دانشجو یک نیمسال تحصیل از حد اکثر مدت مجاز تحصیل وی کاسته می شود. فراغت از تحصیل دانشجویی که کلیه واحد های درسی یکی از دوره های کاردانی ، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته را طبق برنامه مصوب و بر اساس مقررات این آئین نامه، با موفقیت گذرانیده باشد فارغ التحصیل آن دوره شناخته می شود.
 
تبصره1- تاریخ فراغت از تحصیل روزی است که آخرین نمره دانشجو توسط استاد به آموزش دانشکده یا دانشگاه تحویل می شود.
 
تبصره 2- با توجه به تبصره یک و رعایت دقیق ماده 22 ضرورت دارد هر دانشگاه در هر نیمسال زمان خاصی را برای اعلام فراغت از تحصیل دانشجویان تعیین و مقدمات آن را فراهم سازد. مدارک لازم مورد نیاز برای فراغت از تحصیل کلیه دانشجویان برای دریافت مدارک فارغ التحصیلی می بایست تکمیل پرونده نمایند و مدارک لازم ذیل را به اداره یاد شده تحویل نمایند. مدارک مورد نیاز جهت صدور گواهینامه فراغت از تحصیل دوره کارشناسی 1-عکس 6 قطعه 2 -تصویر شناسنامه یک سری 3-ارزش تحصیلی دیپلم تصویر برابر با اصل شده 4-کارت پایان خدمت یا معافیت دائم (مخصوص برادران) 5-تائیدیه استفاده از سهمیه (مخصوص استفاده کنندگان از سهمیه های مختلف)6- نامه ای از محل خدمت که مبین بلامانع بودن ادامه تحصیل باشد. (مخصوص متعهدین خدمت به سازمانها و ارگانهای دولتی) 7-تسویه حساب با اداره رفاه دانشجویان و سایر قسمتهای دانشگاه (به هنگام فراغت از تحصیل) 8-کارت دانشجوئی کارت کنکور
 
 
1394/03/11
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به موسسه آموزش عالی غیردولتی-غیر انتفاعی صبح صادق می باشد.