۱۴۰۱/۲/۲۶
موسسه آموزش عالی صبح صادق
شرح مطلب

 

               

 

 

   مدير گروه : آقاي دكتر مهدي دهباشي     رزومه....
 
استاد : دكتر محمدعلي اژه ‏اي
 
استاديار: دكتر آذر حميدي
 
كارشناس گروه : خانم  منيره رشيدي
 
رشته :
كارشناسي پيوسته زبان و ادبيات فارسي 
 
مشخصات كلي دوره كارشناسي زبان و ادبيات فارسي
 
تعريف و هدف:
هدف از اين رشته آشنايي دانشجويان با ادبيات نثر و نظم فارسي ، آئين نگارش ، سبك هاي ادبي ، تاريخ ادبيات ، علوم بلاغي ، معارف اسلامي ، تاثير قرآن و حديث در ادب فارسي و جايگاه ادبيات فارسي در جهان و تاثير آن در زبان و ادبيات كشور هاي مجاور است.
دانشجويان در اين رشته به طور كلي نسبت به تاريخ تحول زبان فارسي و وي‍ژگي هاي آن در هر دوره شناخت پيدا كرده و با افكار و ديدگاه ها و جهان بيني هاي ادبا و شعراي هر دوره تا دوره ادبيات معاصر آشنا مي شوند.
دانش آموختگان در اين رشته با اندوخته هاي علمي خود در طول دوره تحصيلي ، با احراز شرايط لازم مي توانند در موسسات آموزشي به تدريس دروس ادبي و تحقيق بپردازند و همچنين در دوره هاي تحصيلات تكميلي و تخصصي ادامه تحصيل دهند.
حفظ ، حراست و تعالي فرهنگ و ادب ايراني اسلامي از جمله عوامل مهم و موثر در بقاء و استقلال كشور خواهد بود.
 
طول دوره و شكل نظام:
طول دوره كارشناسي زبان و ادبيات فارسي 4 سال است و تمامي درس هاي آن در مدت 8 نيمسال ارائه و برگزار مي شود .
 
 
 
 
1398/03/29
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به موسسه آموزش عالی غیردولتی-غیر انتفاعی صبح صادق می باشد.