۱۳۹۸ يکشنبه ۲۶ خرداد
موسسه آموزش عالی صبح صادق
شرح مطلب

 

    مدير دفتر نظارت و سنجش موسسه : آقاي قنبرعلي اكبري
 
 
وظايف مدیر دفتر نظارت و سنجش انجام امور نظارتی به شرح زیر می باشد :
 
 حصول اطمینان نسبت به رعایت انضباط اداری و شئونات استادی کلیه مدرسین
 
 معادل سازی برنامه های آموزشی و پژوهشی اعضاء هیات علمی و مدرسین
 
 تایید رعایت مفاد قرارداد اعضاء هیات علمی و مدرسین
 
 نظارت بر نحوه حضور و غیاب اساتید و رعایت طول مدت تدریس
 
 نظارت بر ارزشیابی اساتید یک ماه قبل از شروع امتحانات
 
 برنامه ریزی کلاس های جبرانی
 
 نظارت بر فعالیت های پژوهشی اساتید جهت ارتقاء
 
 

 

 

 

 

 

 

1394/03/06
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به موسسه آموزش عالی غیردولتی-غیر انتفاعی صبح صادق می باشد.