۱۴۰۱/۴/۱۴
موسسه آموزش عالی صبح صادق
شرح مطلب

 

    سرپرست دفتر نظارت و سنجش موسسه : خانم فاطمه تيموري 
 
وظايف سرپرست دفتر نظارت و سنجش انجام امور نظارتي به شرح زير مي باشد :
 
 حصول اطمينان نسبت به رعايت انضباط اداري و شئونات استادي كليه مدرسين
 
 معادل سازي برنامه هاي آموزشي و پژوهشي اعضاء هيات علمي و مدرسين
 
 تاييد رعايت مفاد قرارداد اعضاء هيات علمي و مدرسين
 
 نظارت بر نحوه حضور و غياب اساتيد و رعايت طول مدت تدريس
 
 نظارت بر ارزشيابي اساتيد يك ماه قبل از شروع امتحانات
 
 برنامه ريزي كلاس هاي جبراني
 
 نظارت بر فعاليت هاي پژوهشي اساتيد جهت ارتقاء
 
 

 

 

 

 

 

 

1398/06/20
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به موسسه آموزش عالی غیردولتی-غیر انتفاعی صبح صادق می باشد.