۱۴۰۱/۴/۱۴
موسسه آموزش عالی صبح صادق
شرح مطلب

 
 
برگزار کننده همایش
 
 
گروه حسابداری مؤسسه آموزش عالی صبح صادق با همکاری دانشجویان انجمن علمی حسابداری و مساعدت معاونت فرهنگی مؤسسه
 
 

رئیس همایش : دکتر محمد علی اژه ای - ریاست مؤسسه آموزش عالی صبح صادق
 
 
 
دبیر علمی همایش : آقای اکبری - مدیر گروه حسابداری مؤسسه آموزش عالی صبح صادق

 
اعضای هیأت رئیسه همایش
 
 
 دکتر محمد علی اژه ای - ریاست مؤسسه آموزش عالی صبح صادق
 
 
دکتر محمد اسماعیل انصاری - معاونت آموزشی و پژوهشی مؤسسه آموزش عالی صبح صادق
 
 
دکتر علیرضا معافی - معاونت دانشجوئی و فرهنگی مؤسسه آموزش عالی صبح صادق
 
 
آقای مهندس کسائیان - معاونت اداری مالی مؤسسه آموزش عالی صبح صادق
 
 
آقای اکبری -  مدیر گروه حسابداری مؤسسه آموزش عالی صبح صادق
 
 
 اعضای کمیته علمی و داوری مقالات همایش
 
 
 دکتر ناصر ایزدی نیا - عضو هیأت علمی مؤسسه آموزش عالی صبح صادق
 
 
دکتر فروغی - عضو هیأت علمی مؤسسه آموزش عالی صبح صادق
 
 
دکتر عظیمی - عضو هیأت علمی مؤسسه آموزش عالی صبح صادق
 
 
دکتر جمشید پیک فلک - عضو هیأت علمی مؤسسه آموزش عالی صبح صادق
 
 
آقای اکبری - مدیر گروه حسابداری مؤسسه آموزش عالی صبح صادق
 
 
آقای حسن فتاحی - عضو هیأت علمی مؤسسه آموزش عالی صبح صادق
 
 
آقای گلکار - عضو هیأت علمی مؤسسه آموزش عالی صبح صادق
 
 
آقای عباسی - عضو هیأت علمی مؤسسه آموزش عالی صبح صادق
 
 
 اعضای کمیته اجرائی همایش
 
 
دکتر علیرضا معافی - معاونت امور فرهنگی و دانشجوئی مؤسسه آموزش عالی صبح صادق
 
 
دکتر محمد اسماعیل انصاری - معاونت آموزشی و پژوهشی مؤسسه آموزش عالی صبح صادق
 
 
دکتر مهدی گنجور - مدیر فرهنگی مؤسسه آموزش عالی صبح صادق
 
 
آقای میر محمد صادقی - مدیر آموزش مؤسسه آموزش عالی صبح صادق
 
 
آقای اکبری - مسئول دفتر سنجش و نظارت مؤسسه آموزش عالی صبح صادق
 
 
آقای میر - مدیر امور اداری مؤسسه آموزش عالی صبح صادق
 
 
آقای مدرسه ای - مسئول حراست مؤسسه آموزش عالی صبح صادق
 
 
آقای شیران - مدیر امور مالی مؤسسه آموزش عالی صبح صادق
 
 
خانم صادقیان - کارشناس امور فرهنگی مؤسسه آموزش عالی صبح صادق
 
 
خانم رشیدی - کارشناس آموزش مؤسسه آموزش عالی صبح صادق
 
 
 خانم صدیق - کارشناس آموزش مؤسسه آموزش عالی صبح صادق
 
 
خانم اکبری - کارشناس آموزش مؤسسه آموزش عالی صبح صادق
 
 
خانم دوستی - کارشناس آموزش مؤسسه آموزش عالی صبح صادق
 
 
خانم کدخدائی - کارشناسحراست مؤسسه آموزش عالی صبح صادق
 
 
خانم مظفر پور - کارشناس کتابخانه مؤسسه آموزش عالی صبح صادق
 
 
آقای گرجیان - مسئول انتظامات مؤسسه آموزش عالی صبح صادق
 
 
دانشجویان همکار کمیته اجرائی
 
 
- آقای آرش دیانتی
 
 
- آقای علی علامه
 
 
- آقای مسعود نجات بخش
 
 
- آقای علیرضا سلطانی
 
 
- خانم فریماه مهرابی
 
 
 خانم الهه محمدی
 
 
- خانم الهام السادات زارعی
 
 
- خانم یگانه کریمی زاده
 
 
- خانم الهام براتی
 
 
- خانم مریم احمد زاده
 
 
سخنرانان همایش
 
 
- آقای قنبر علی اکبری : نقش نیروی انسانی در توسعه کشور
 
 
- آقای دکتر مجید عظیمی : اقلام تعهدی از منظر صورت وضعیت مالی
 
 
ارائه دهندگان مقالات
 
 
 
 خانم زهره محمود دهنوی تحت عنوان استفاده از فناوری اطلاعات در حسابرسی مستقل (موانع – مشکلات)
 
 
 
خانم شیرین بابائی تحت عنوان تئوریهای حقوق مالکانه و راهبری نهادی حاکمیت شرکت و پاسخگویی و شفافیت
 
 
 
آقای مسعود نجات بخش تحت عنوان بررسی اخلاق حرفه‌ای در حسابداری
 
 
خانم سمانه باقری تحت عنوان کاربست نسبت‌های مبتنی بر صورت جریان وجوه نقد در پیش بینی درماندگی مالی
 
 
 
خانم طیبه پرنده خوزانی تحت عنوان هموار سازی و مدیریت سود
 
 
 
خانم الهام جبار زارع تحت عنوان مروری بر حسابداری بین المللی
 
 
 

آقای محمد رضا رضائی تحت عنوان تجزیه و تحلیل روند تاریخی توسعه حسابداری

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1395/03/17
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به موسسه آموزش عالی غیردولتی-غیر انتفاعی صبح صادق می باشد.