۱۴۰۰/۲/۱۹
موسسه آموزش عالی صبح صادق
شرح مطلب
گزارش اولين نشست معاونان فرهنگي و دانشجوئي مؤسسات آموزش عالي غير انتفاعي سراسر كشور

 
 

گزارش اولين نشست معاونان فرهنگي و دانشجوئي موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي سراسر كشور

 
 
 
اولين نشست معاونان فرهنگي و دانشجوئي موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي كشور به همت و دعوت اداره كل فرهنگي اجتماعي
 
وزارت علوم در دانشگاه مازندران (شهر بابلسر) از 31 مرداد لغايت 2 شهريور 1395 برگزار شد.
شايان توجه است كه از بين 360 دانشگاه و موسسه غيرانتفاعي كشور، تنها حدود 40درصد يعني 147 موسسه به اين نشست
 
دعوت شده بودند كه نهايتاً 110 موسسه در اين نشست حضور يافت.
 
ملاك و معيار انتخاب و دعوت از موسسات، طبق اعلام مسئولين وزارت: هيئت امنايي بودن، داشتن مجوز اخذ سرانه فرهنگي،
 
برخورداري از استانداردهاي كمّي و كيفي برنامه ها و فعاليت هاي فرهنگي انجام شده، و اجراي منظم دستورالعمل ها و بخشنامه
 
هاي وزارت از جمله ثبت به روز فعاليت هاي فرهنگي در درگاه اينترنتي وزارت علوم بوده است كه به لطف الهي، موسسه آموزش
 
عالي صبح صادق
از همه اين معيارها برخوردار بوده و افتخار شركت در اين نشست سراسري و سرنوشت ساز را پيدا نمود و
 
مديرفرهنگي موسسه جناب آقاي دكتر گنجور به عنوان نماينده حوزه معاونت دانشجويي موسسه در اين نشست سه روزه شركت
 
كردند.

در افتتاحيه اين مراسم، مدير كل فرهنگي- اجتماعي وزارت علوم جناب آقاي دكتر فضل الله ايرجي، ضمن خوشامدگويي و تقدير
 
از حضور معاونان دانشجويي موسسات غير انتفاعي، به بيان
ضرورت و دلايل برگزاري اين نشست به شرح زير پرداخت:
 
 
 
 
«براساس بررسي گزارش هاي دريافتي از وضعيت فعاليت هاي فرهنگي در موسسات غيرانتفاعي، اين نتيجه حاصل شد كه يكي از
 
مهمترين مسائل و مشكلات فعاليت در حوزه فرهنگي دانشگاههاي غيردولتي، نبود برنامه منسجم و ملي فرهنگي است. نحوه
 
تخصيص بودجه دريافتي و هزينه كرد سرانه دانشجويي...، همچنين ضرورت آموزشهاي كاربردي و تعامل با ساير مؤسسات به منظور
 
هم افزايي بيشتر، از جمله مواردي بودند كه اداره كل را مجاب نمود تا اين نشست را برگزار نمايد. مهمترين موضوع و هدف در اين
 
نشست، پيگيري اجراي سياست ها و برنامه هاي فرهنگي وزارت علوم در اين دانشگاهها و موسسات، و هماهنگي و هم افزايي فعاليت
 
هاي فرهنگي است.».
 

ايشان همچنين در ادامه به تبيين مهمترين اهداف برگزاري اين شست كشوري به شرح ذيل پرداخت:

- تبيين سياست ها و راهبردهاي اجرايي و محتوايي حوزه ستاد در فعاليت هاي فرهنگي و اجتماعي

- تعامل و همگرايي بيشتر با موسسات آموزش عالي غيردولتي

- تبيين فرصت ها، تهديد ها و چالش هاي موجود در زمينه فعاليت هاي فرهنگي و اجتماعي

- هم انديشي در خصوص ارتقاء سطح كيفي و كمّي فعاليت ها و بهبود روش ها باتوجه به آسيب ها و فرصت هاي موجود

- بررسي راهكارهاي توسعه و گسترش فعاليت هاي دانشجويي

- برگزاري نشست هاي مناطق، انتخاب دبيران مناطق 10 گانه و انتخاب يك نفر از دبيران براي عضويت در شوراي مناطق وزارت علوم

- بررسي گزارش هاي ارسالي از موسسات آموزش عالي غيردولتي

 
در ادامه مراسم افتتاحيه، دو پنل تخصصي با عنوان «چيستي و چرايي فعاليت هاي فرهنگي در دانشگاهها با تبيين سند راهبردي
 
فرهنگي وزارت علوم»
توسط دكتر رحيم زاده مشاور معاونت فرهنگي وزارت و همچني پنل تخصصي با عنوان«تبيين ساختار شوراي
 
فرهنگي اجنماعي دانشگاهها»
توسط خانم عدمي (كارشناس فرهنگي وزارت) ارائه گرديد.

در روز دوم اين نشست، از ساعت 8 صبح لغايت 18.30 كارگاههاي آموزشي و كارگروه هاي متنوع با موضوعات:

«برنامه ريزي و مديريت استراتژيك فرهنگي»، «فعاليت هاي داوطلبانه»، «آسيب هاي اجتماعي»، «انجمن هاي علمي»، «كانون هاي
 
ديني و انقلابي» و «كانون هاي هنري» توسط اساتيد برجسته دانشگاههاي دولتي و مسئولين وزارت برگزار و گواهي شركت در اين
 
كارگاهها صادر شد.
 
در روز آخر اين نشست، ساعت 8 صبح لغايت 10.30 مراسم انتخابات دبيران مناطق دهگانه وزارت، برگزار و آقاي مهندس امين
 
بوجار (معاون دانشجويي موسسه المهدي اصفهان) به عنوان دبير منطقه 6 (استان اصفهان، يزد و چهارمحال و بختياري) با كسب
 
حداكثر آرا انخاب گرديد.
 
مراسم اختتاميه اين نشست، از ساعت 10.30 لغايت 13 با ارائه جمع بندي و تصميمات اخذشده توسط دبيران كارگروهها برگزار
 
شد. در اين جلسه، معاون فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم جناب آقاي دكتر سيدضياء هاشمي حضور يافته و ضمن ارائه
 
گزارشي از وضعيت فرهنگي موسسات غيرانتفاعي، بيان داشت:
 
 
 
«علم و فرهنگ به هم چسبيده است و نبايد فرهنگ را به عنوان تبليغات و تشريفات تلقي كرد بلكه فرهنگ بايد زندگي ما را سر و
 
سامان دهد و نقاط مشترك ما را تقويت كند.». ايشان تأكيد داشت: «ما بايد با شفقت و مهرباني با دانشجويان برخورد كنيم و
 
دانشجوياني متعهد با ايمان و خادم كشور و ملت تربيت كنيم. نبايد به گونه اي رفتار شود كه جمعيت غيرخودي را اضافه كنيم».
 
 
اين نشست رأس ساعت 14 روز سه شنبه 3 شهريور 95 خاتمه يافت.
 
 
1395/06/08
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به موسسه آموزش عالی غیردولتی-غیر انتفاعی صبح صادق می باشد.