۱۳۹۹ شنبه ۱۴ تير
موسسه آموزش عالی صبح صادق
شرح مطلب
تاريخ ثبت نام و مدارك لازم جهت ثبت نام كارداني نظام جديد (فني و حرفه اي) سال 1398

 
 

ثبت نام كارداني نظام جديد(فني و حرفه اي) از تاريخ 1398/06/23 الي 1398/06/24 مي باشد.

مدارك لازم جهت ثبت نام كارداني نظام جديد

1- اصل‌‌مدرك ‌‌ديپلم ‌متوسطه ‌‌نظام‌‌جديد يا گواهي‌ ‌موقت‌ ‌پايان ‌‌تحصيلات‌ متوسطه‌ نظام‌ جديد دريكي‌ از شاخه‌هاي‌ كاردانش‌ يا فني‌ و حرفه‌اي ‌صادره‌ از محل‌تحصيل‌ مبني‌ برگذراندن كليه واحدهاي درسي‌ در دوره ‌سه‌ساله‌، كارورزي و كارآموزي حداكثر تاپايان‌ شهريورماه‌ 1398 به همراه سه سري كپي آن.

2- اصل ريزنمرات دوره متوسطه به انضمام سه برگ كپي

3- تائيديه تحصيلي و سه سري كپي از آن (رسيد پستي تأييديه مدرك ديپلم)

4- اصل‌ شناسنامه‌ و سه برگ‌ فتوكپي‌ ازتمام‌ صفحات‌ آن .‌

5- اصل كارت ملي و سه سري كپي از آن

6- 6 قطعه‌ عكس‌ 4×3 تمام‌ رخ‌ تهيه‌ شده‌ درسال‌جاري‌ .

7- داوطلبان‌ مرد لازم‌ است‌ مدركي‌ راكه‌ وضعيت‌ نظام‌ وظيفه‌ آنان‌ را با توجه‌ به‌ دفترچه‌ راهنماي‌ آزمون‌ ورودي‌ دوره‌هاي‌ كارداني‌ نظام‌جديد (آموزشكده‌هاي‌ فني‌و حرفه‌اي‌ و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي) سال‌ 1398مشخص‌ شده، ارائه‌ نمايند.

 
1398/06/16
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به موسسه آموزش عالی غیردولتی-غیر انتفاعی صبح صادق می باشد.