۱۳۹۹ شنبه ۱۴ تير
موسسه آموزش عالی صبح صادق
شرح مطلب
تاريخ ثبت نام و مدارك لازم جهت ثبت نام كارشناسي ارشد سال 1398

تاريخ ثبت نام از پذيرفته شدگان در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته 1398/06/24 و 1398/06/25 مي باشد.
 

مدارك ثبت نام پذيرفته شدگان آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1398

1- اصل مدرك دوره كارشناسي يا گواهي موقت يا نامه اي مبني بر فارغ التحصيلي تا تاريخ 1398/6/31 و 3سري كپي از آن
(
در صورتيكه از مقطع كارشناسي ناپيوسته در مقطع كارشناسي ارشد پذيرفته شده : اصل مدرك كارشناسي ناپيوسته -اصل مدرك كارداني و ريز نمرات )

2- اصل ريزنمرات ممهور به مهر دانشگاه يا موسسه ( ريزنمرات دوره كارشناسي )

3- 6 قطعه عكس 4*3 تمام رخ

4- تاييديه تحصيلي دوره كارشناسي و دوره كارداني (در صورتيكه مقطع كارشناسي ناپيوسته بوده است)

(جهت اخذ ريز نمرات و تأييديه روز ثبت نام از مؤسسه نامه دريافت شود)

5- سه سري كپي از تمام صفحات شناسنامه و كارت ملي

6- كارت شتاب با داشتن رمز دوم

7-دانشجويان پسر:برگه معافيت تحصيلي دانشگاه قبلي جهت دانشجوياني كه از معافيت تحصيلي استفاده ميكنند و يا برگ اعزام به خدمت بدون غيبت و همراه داشتن برگه پايان خدمت و يا معافيت پزشكي جهت دانشجوياني كه پايان خدمت دارند و يا از معافيت پزشكي استفاده مي كنند.

8- دانشجوياني كه در زمان برقراري آزمون كارشناسي ارشد دانشجوي سال آخر بوده اند فرم معدل سال آخر را از محل تحصيل سابق تهيه نمايند.

1398/06/16
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به موسسه آموزش عالی غیردولتی-غیر انتفاعی صبح صادق می باشد.