۱۴۰۱/۵/۲۲
موسسه آموزش عالی صبح صادق
شرح مطلب
قابل توجه دانشجویان رتبه اول که در آزمون کارشناسی ارشد 1400 شرکت کرده اند.

دانشجویان رتبه اولی که در آزمون کارشناسی ارشد سال 1400 شرکت کرده اند به فرم رتبه اول صفحه513 دفترچه انتخاب رشته تحصیلی (شماره2) سازمان سنجش توجه نمایند و در صورتیکه تاکنون تکمیل ننموده اند تا تاریخ 1400/06/25 تکمیل و به آموزش مؤسسه تحویل دهید.

1400/06/24
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به موسسه آموزش عالی غیردولتی-غیر انتفاعی صبح صادق می باشد.