۱۳۹۶ چهارشنبه ۶ ارديبهشت
موسسه آموزش عالی صبح صادق
شرح مطلب
اجراي طرح نذر خون

 
 
 
بسمه تعالي
 
 
نظر به اين كه در جامعه امروز اصفهان، برخي مردم شهر زيبا و عزيزمان درگير مراسم هاي افراطي عزاداري همچون
 
قمه زني هستند، طي آخرين جلسه انجمن علمي گروه مديريت، جناب آقاي محمد حسين ذبيح معاون و مسئول كميته
 
فرهنگي انجمن پيشنهادي در خصوص برگزاري مراسمي تحت عنوان «نذر خون» مطرح فرمودند كه با استقبال بي نظيري
 
از سمت گروهي از دانشجويان مواجه شده و تصميم بر آن شد كه طي يك فراخوان عمومي اين حركت خير انجام پذيرد.
 
در تاريخ يازدهم آبان ماه يك هزار و سيصد و نود و پنج با هماهنگي هاي جناب آقاي محمد حسين ذبيح و نيلوفر خداداد

زاده دبير انجمن علمي گروه مديريت با معاونت روابط عمومي سازمان انتقال خون جناب آقاي جوادي پور گروهي 25
 
نفري از دانشجويان دانشگاه متشكل از 20 نفر آقا و 5 نفر خانم به همراهي اعضاي اصلي انجمن علمي گروه مديريت و
 
جناب آقاي دكتر شهركي عضو هيات علمي گروه مديريت به سازمان اهداي خون استان مراجعه كرده و اين فريضه نيك را
 
به ثمر رساندند.
 
درر اين بين گروه انجمن علمي مديريت مؤسسه آموزش عالي صبح صادق از كليه افرادي كه در اين مسير خير از
 
پشتيباني و همراهي گروه دريغ نكردند كمال تشكر را دارد.
 
اجراي اين عمل در روزنامه اصفهان امروز شماره 2806 در صفحه 7 روز يكشنبه 16 آبان 1395 به چاپ رسيد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1395/08/17
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به موسسه آموزش عالی غیردولتی-غیر انتفاعی صبح صادق می باشد.