۱۳۹۶ شنبه ۳۰ دي
موسسه آموزش عالی صبح صادق
شرح مطلب
اطلاعيه ترم تابستان 96

 

اطلاعيه

ترم تابستان 96

مؤسسه آموزش عالي غير انتفاعي - غير دولتي صبح صادق در تابستان 1396 دروس ذيل را ارائه خواهد كرد

1- دروس عمومي

تفسير قرآن تاريخ و تمدن اسلامي و انديشه اسلامي 2

2- دروس تخصصي

رشته ‏هاي حسابداري و مديريت :
 
 

رديف

نام درس

1

رياضيات و كاربرد1 (رياضيات پايه و رياضي عمومي1)

2

رياضيات و كاربرد 2 (رياضي كاربردي و رياضي عمومي2)

3

رياضي پيش

4

اقتصاد خرد

5

آمار و كاربرد1 (روش‎‏هاي آماري)

6

حسابرسي 1

7

حسابداري شركت‏هاي 1 و 2

8

حسابداري مالي

9

مديريت مالي 1

10

تحقيق در عمليات 1 (پژوهش عملياتي1)

11

توسعه اقتصادي و برنامه ريزي

12 مديريت توليد
 
 
كلاس ‏هاي فوق در صورت به حد نصاب رسيدن تشكيل مي‏گردد.
 
 
دروس رشته‏ هاي كامپيوتر و زبان در صورت درخواست دانشجو و با شرط به حد نصاب رسيدن كلاس تشكيل مي‏گردد.
 
 
ثبت نام دانشجويان مؤسسه 1396/04/17 لغايت 1396/04/19
 

ثبت نام دانشجويان مهمان 1396/04/20

شروع كلاس‏ها 1396/04/20      پايان كلاس‏ها 1396/05/31

امتحانات 1396/06/01 لغايت 1396/06/06 
 
1396/03/21
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به موسسه آموزش عالی غیردولتی-غیر انتفاعی صبح صادق می باشد.