۱۳۹۸ چهارشنبه ۹ بهمن
موسسه آموزش عالی صبح صادق
شرح مطلب
تاريخ ثبت نام و مدارك مورد نياز جهت ثبت نام از پذيرفته شدگان كارداني نظام جديد (فني و حرفه اي)97
 
  تاريخ ثبت نام از پذيرفته شدگان دوره كارداني نظام جديد(فني و حرفه اي) از 1397/06/24 الي 1397/06/25 و 1397/06/26مي باشد.
 
 مدارك لازم براي ثبت نام از پذيرفته شدگان دوره كارداني نظام جديد (آموزشكده هاي فني و حرفه اي و مؤسسات آموزش عالي غير انتفاعي)
 
 اصل‌‌مدرك ‌‌ديپلم ‌متوسطه ‌‌نظام‌‌جديد يا گواهي‌ ‌موقت‌ ‌پايان ‌‌تحصيلات‌ متوسطه‌ نظام‌ جديد دريكي‌ از شاخه‌هاي‌ كاردانش‌ يا فني‌ و حرفه‌اي ‌صادره‌ از محل‌تحصيل‌ مبني‌ برگذراندن كليه واحدهاي درسي‌ در دوره ‌سه‌ساله‌، كارورزي و كارآموزي حداكثر تاپايان‌ شهريورماه‌ 1397 به همراه سه سري كپي آن.
 
 
اصل ريزنمرات دوره متوسطه به انضمام سه برگ كپي
 
 تائيديه تحصيلي و سه سري كپي از آن (رسيد پستي تأييديه مدرك ديپلم)
 
 اصل‌ شناسنامه‌ و سه برگ‌ فتوكپي‌ ازتمام‌ صفحات‌ آن .‌
 
 اصل  كارت ملي و سه سري كپي از آن
 
6 قطعه‌ عكس‌ 4×3 تمام‌ رخ‌ تهيه‌ شده‌ درسال‌جاري‌ .
 
  
داوطلبان‌ مرد لازم‌ است‌ مدركي‌ راكه‌ وضعيت‌ نظام‌ وظيفه‌ آنان‌ را با توجه‌ به‌ دفترچه‌ راهنماي‌ آزمون‌ ورودي‌ دوره‌هاي‌ كارداني‌ نظام‌جديد (آموزشكده‌هاي‌ فني‌و حرفه‌اي‌ و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي) سال‌ 1397مشخص‌ شده، ارائه‌ نمايند.  
 
1397/06/18
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به موسسه آموزش عالی غیردولتی-غیر انتفاعی صبح صادق می باشد.