۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۷ تير
موسسه آموزش عالی صبح صادق
شرح مطلب
ثبت نام با سوابق تحصيلي كارداني نظام جديد و كارشناسي ناپيوسته

 

ثبت نام با سوابق تحصيلي كارداني نظام جديدي و كارداني به كارشناسي از تاريخ 1397/08/15 الي 1397/08/28 مي باشد.

مدارك لازم جهت ثبت نام كارداني نظام جديد

1- اصل‌‌مدرك ‌‌ديپلم ‌متوسطه ‌‌نظام‌‌جديد يا گواهي‌ ‌موقت‌ ‌پايان ‌‌تحصيلات‌ متوسطه‌ نظام‌ جديد دريكي‌ از شاخه‌هاي‌ كاردانش‌ يا فني‌ و حرفه‌اي ‌صادره‌ از محل‌تحصيل‌ مبني‌ برگذراندن كليه واحدهاي درسي‌ در دوره ‌سه‌ساله‌، كارورزي و كارآموزي حداكثر تاپايان‌ شهريورماه‌ 1397 به همراه سه سري كپي آن.

2- اصل ريزنمرات دوره متوسطه به انضمام سه برگ كپي

3- تائيديه تحصيلي و سه سري كپي از آن (رسيد پستي تأييديه مدرك ديپلم)

4- اصل‌ شناسنامه‌ و سه برگ‌ فتوكپي‌ ازتمام‌ صفحات‌ آن .‌

5- اصل كارت ملي و سه سري كپي از آن

6- 6 قطعه‌ عكس‌ 4×3 تمام‌ رخ‌ تهيه‌ شده‌ درسال‌جاري‌ .

7- داوطلبان‌ مرد لازم‌ است‌ مدركي‌ راكه‌ وضعيت‌ نظام‌ وظيفه‌ آنان‌ را با توجه‌ به‌ دفترچه‌ راهنماي‌ آزمون‌ ورودي‌ دوره‌هاي‌ كارداني‌ نظام‌جديد (آموزشكده‌هاي‌ فني‌و حرفه‌اي‌ و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي) سال‌ 1397مشخص‌ شده، ارائه‌ نمايند.

مدارك لازم جهت ثبت نام كارداني به كارشناسي

1- اصل شناسنامه به همراه سه سري كپي از تمام صفحات

2- اصل كارت ملي به همراه سه سري كپي

3- اصل مدرك كارداني و سه سري كپي يا گواهي موقت كارداني با سه سري كپي

4- اصل ريزنمرات و تأييديه تحصيلي فوق ديپلم (موقع ثبت نام نامه جهت اخذ اين مدارك به دانشجو داده مي‏شود)

5- 6 قطعه عكس 4×3 پشت نويسي شده

6- دانشجويان پسر كه مشمول خدمت نظام وظيفه مي باشند همراه داشتن 1قطعه عكس و برگه معافيت تحصيلي دانشگاه قبلي و كپي آن الزامي است و در صورت داشتن كارت معافيت و پايان خدمت كپي كارت را به همراه داشته باشيد.

 
1397/08/20
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به موسسه آموزش عالی غیردولتی-غیر انتفاعی صبح صادق می باشد.