۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۷ تير
موسسه آموزش عالی صبح صادق
شرح مطلب
ثثبت نام بدون آزمون (با سوابق تحصيلي) كارداني نظام جديد در مرحله تكميل ظرفيت بهمن ماه سال 97

 

ثبت نام بدون آزمون (با سوابق تحصيلي) با سوابق تحصيلي كارداني نظام جديد در مرحله تكميل ظرفيت بهمن ماه تا تاريخ 1397/11/13 مي باشد.

مدارك لازم جهت ثبت نام
 
1- اصل‌‌مدرك ‌‌ديپلم ‌متوسطه ‌‌نظام‌‌جديد يا گواهي‌ ‌موقت‌ ‌پايان ‌‌تحصيلات‌ متوسطه‌ نظام‌ جديد دريكي‌ از شاخه‌هاي‌ كاردانش‌ يا فني‌ و حرفه‌اي ‌صادره‌ از محل‌تحصيل‌ مبني‌ برگذراندن كليه واحدهاي درسي‌ در دوره ‌سه‌ساله‌، كارورزي و كارآموزي حداكثر تاپايان‌ شهريورماه‌ 1397 به همراه سه سري كپي آن.

2- اصل ريزنمرات دوره متوسطه به انضمام سه برگ كپي

3- تائيديه تحصيلي و سه سري كپي از آن (رسيد پستي تأييديه مدرك ديپلم)

4- اصل‌ شناسنامه‌ و سه برگ‌ فتوكپي‌ ازتمام‌ صفحات‌ آن .‌

5- اصل كارت ملي و سه سري كپي از آن

6- 6 قطعه‌ عكس‌ 4×3 تمام‌ رخ‌ تهيه‌ شده‌ درسال‌جاري‌ .

7- داوطلبان‌ مرد لازم‌ است‌ مدركي‌ راكه‌ وضعيت‌ نظام‌ وظيفه‌ آنان‌ را با توجه‌ به‌ دفترچه‌ راهنماي‌ آزمون‌ ورودي‌ دوره‌هاي‌ كارداني‌ نظام‌جديد (آموزشكده‌هاي‌ فني‌و حرفه‌اي‌ و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي) سال‌ 1397مشخص‌ شده، ارائه‌ نمايند.

 
1397/11/09
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به موسسه آموزش عالی غیردولتی-غیر انتفاعی صبح صادق می باشد.